ابزار رایگان وبلاگ

Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04 Slider 05 Slider 06 Slider 07 Slider 08 Slider 09 Slider 10
شرکت تعمیرات نیــــروی برق فارس در سال ۱۳۷۴ با شماره ثبت 6850 و شناسه ملي 10530193662 تاسیس و تاکنون فعالیت خود را در زمیــــنه طراحی، تامین، نصــــب، راه اندازی، نگهـداری و بهـره برداری از نیروگاه ها، شــبکه های انتقال و فوق توزیع، سیستم های مخابراتی و اتوماسیون در صنایع مختلف توسعه داده است.
این شــــرکت در حال حاضـــر علاوه بر انجــام پروژه های بزرگ در صنعت انرژی، مســئولیت نگهداری بیش از ۱۵ درصد از شبکه انتقال و فوق توزیع کشور را به عهده دارد.
  • اخبار
  •  

دسترسي به رایانامه

اتوماسيون اداري

انتقادات و پيشنهادات

ارتباط با مدير عامل

روابط عمومي

طريقه همكاري

فرم تقاضاي كار

دانلودها

پيوندها

گالري
Copyright © FPMC |All rights reserved| Web: www.fpmc.co.ir E-mail: info@fmpc.co.ir