ISO

شرکت تعمیرات نیروي برق فارس از سال 1379 به همت والای مهندسین پرتوان خود، با ارزیابی فرصت های بهبود و شناسایی نقاط قوت و ضعف خود(swot) اقدام به پیاده سازی و فراهم آوردن بستر مورد نیاز جهت استقرار سیستم هاي مدیریت کیفیت نمود . سپس در سال 1382 موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2000 از شرکت توف نورد ایران گردید. با استعانت از خداوند منان ، در سال 1391 این شرکت پس از طی مراحل بسیار، موفق به اخذ گواهینامه سیستم های یکپارچه IMS (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 & OHSAS 18001 :2007) و مدیریت HSE از شرکت توف نورد ایران-آلمان نایل آمد و از این پس با تعریف پروژه های بهبود، متعهد به بهبود مستمر اثربخشی این سیستم ها می باشد . هم چنین بستر سازی جهت استقرار سیستم ISO 17025 در آزمایشگاه روغن از اهداف نوین این سازمان می باشد که با عنایت پروردگار متعال پس از اخذ این گواهینامه، آزمایشگاه روغن شرکت تعمیرات نیروی برق فارس به عنوان یک شرکت تایید کننده صلاحیت و گواهی دهنده (Certification Body) آماده خدمات رسانی خواهد بود.

شرکت تعمیرات نیروی برق فارس بصورت يك سيستم باز هدفمند مسئوليت انجام فعاليت هاي خاصي را جهت نيل به اهداف و خط مشي تعيين شده به عهده دارد و همواره تحت تأثير شرايط محيط هاي بيروني و دروني قرار ميگيرد، لذا بمنظور حفظ تعادل و توازن سازمان و اجتناب از انحراف در مسير دستيابي به اهداف و استراتژيها، می کوشد تا تمام ابعاد سازمان بطور مستمر از طريق مهندسي مجدد، بازنگري و اصلاح شده و با توزيع مناسب منابع و امكانات و ايجاد هماهنگي بين زير سيستم هاي خود، تهديدها به فرصت تغيير يافته و با برنامه‌ريزي جهت بهبود فرآيندها و ساختارهاي اطلاعاتي و پياده نمودن الگوها و نظامهاي نوين، بهره‌وري سازمان ارتقاء يابد. و درهمین راستا زیر ساخت های مناسب تجهیزاتی و انسانی را به شرح زیر فراهم آورده است:

1- ایجاد واحد های HSE و واحد سیستم ها و روش ها

2- برگزاری بیش از2000 نفر ساعت دوره آموزشی

3- تربیت 10 نفر نماینده سیستم مدیریت IMS در واحدها

واحد سیستم ها و روشها با ایجاد ساختار مناسب و هماهنگ جهت نظارت و کنترل مداوم تمامی فرایندهای سیستمی مشغول به ارائه خدمات می باشد. ارزیابی تداوم کیفیت خدمات ارائه شده، کنترل و نظارت بر اجرای صحیح فرایندهای موجود، انجام ممیزی های داخلی، تجزیه و تحلیل پایش فرایندها و ارائه راهکار ها و پیشنهادات از عمده ترین وظایف این واحد می باشد.


‍Certificates

Copyright © FPMC |All rights reserved| Web: www.fpmc.co.ir E-mail: info@fmpc.co.ir