دفاتر شرکت

ستاد مرکزی:
آدرس: شیراز خیابان مشیر غربی(مشیر نو) صندوق پستی 1195-731365
تلفن: 07132308753 – 07132345026 – 07132308756
فکس: 07132308755

امورهای فنی:
امور یک:
آدرس: شیراز – بلوار امیرکبیر –چهارراه سرباز – جنب پارس نیرو
تلفن: 07138312062
فکس: 07138312063
امور دو:
آدرس: شیراز – بلوار مدرس – کوچه جنب رستوران مروارید – شرکت تعمیرات نیروی برق فارس
تلفن: 07137269948
فکس: 07137268161
امور سه:
آدرس: بوشهر – میدان برج –خیابان شهدای نیروی دریایی – نیروگاه گازی بوشهر – شرکت تعمیرات نیروی برق فارس
تلفن: 7-07714544336
فکس: 07714544446
سمنان:
آدرس: سمنان – میدان کوثر – به سمت میدان امام علی – خیابان پست چهارم(شهید محمود جهانشیر)-پلاک ۱۷۶
تلفن: 4-02314438661
فکس: 02314438662
دفتر فنی:
آدرس: شيراز – خیابان فلسطین –کوچه۲ –پلاک ۱۵
تلفن: 07132330331
فکس: 07132350824
کارگاه تعمیرات ترانسفورماتور:
آدرس: شیراز – بلوار مدرس – کوچه جنب رستوران مروارید – شرکت تعمیرات نیروی برق فارس
تلفن: 07137353054

 

Copyright © FPMC |All rights reserved| Web: www.fpmc.co.ir E-mail: info@fmpc.co.ir