آرمان ها و ارزش ها :
شرکت تعمیرات نیروی برق فارس به عنوان یک شرکت فعال در صنعت انرژی و مجری پروژه های تولید ، توزیع نیروی برق ، اتوماسیون ، تله متری و مخابرات ، در مسیر رشد و توسعه سازمان ، انجام مسئولیت اجتماعی و افزایش رضایت ذینفعان ، سیستم های مدیریت یکپارچه IMS
( ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ) و مدیریت HSE را انتخاب نموده و متعهد به بهبود مستمر اثربخشی این سیستم ها می باشد و در این راستا اهداف کلان سازمان را به شرح ذیل اعلام میدارد :
حفظ محیط زیست و پیشگیری از آلودگی آن
ارتقا سلامت ، ایمنی و بهداشت در سازمان
بهبود فرآیندهای داخلی و افزایش بهره وری منابع
صیانت از سرمایه ها و منابع ملی و حوزه مسئولیت
توسعه توانمندی ها و افزایش مشارکت منابع انسانی
تعامل برنده برنده و اثربخش با مشتریان و تامین کنندگان
کاهش و جلوگیری از مخاطرات و حوادث و بیماری های ناشی از کارمدیریت شرکت دستیابی به این اهداف را در راستای برآورده نمودن الزامات قانونی و نیازمندی های مشتری جز تعهدات خود دانسته و آن را به صورت سالانه مورد بازنگری قرار می دهد . از آنجا که تحقق این خط مشی با مشارکت همه همکاران امکان پذیر است ، ضروری است کلیه کارکنان خود را ملزم به درک و برقراری این خط مشی در سازمان بدانند.

 

Copyright © FPMC |All rights reserved| Web: www.fpmc.co.ir E-mail: info@fmpc.co.ir