HSE

شرکت تعمیرات نیروي برق فارس بعنوان یک شرکت فعال درصنعت انرژي  با تکیه بر تلاش کارکنان پر توان خود، پروژه هاي توليد، انتقال، توزيع، اتوماسيون، تله متري و مخابرات را حرفه اصلی خود قرارداده و اهدف بلند مدت خود را افزایش رضایت مشتریان و حافظ منابع ذینفعان تعیین نموده است. در این رهگذر از سال 1379 با هدف ایجاد بستر مورد نیاز جهت استقرار سیستم هاي مدیریت کیفیت، با همکاری شرکت مدیریت صنعتی منطقه جنوب اقدام به  ارزیابی  فرصت های بهبود و شناسایی نقاط قوت و ضعف خود (SWOT)  نمود . سپس در سال 1382 موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2000 از شرکت توف نورد ایران گردید.در سال 1390 واحد HSE با هدف فراهم آوردن زیر ساخت های لازم برای استقرار نظام مدیریت HSE  ایجاد گردید تا بدینوسیله سیاست گذاری، سازمان دهی، استاندارد سازی، مستند سازی و نظارت بر فعالیت های مرتبط با بهداشت، ایمنی و محیط زیست انجام گرفته و حركت معنا دار در راستای حفظ و ارتقای سطح سلامت كاركنان، سرمایه، محیط زیست، اعتبار سازمان و افزایش بهره وری آغاز گردد .با استعانت از خداوند منان، در سال 1391 شرکت پس از طی مراحل بسیار موفق به اخذ گواهینامه سیستم های  یکپارچه IMS (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004& OHSAS:2007 18001) و مدیریتHSE  از شرکت توف نورد ایران-آلمان نایل آمد و از این پس با تعریف پروژه های بهبود متعهد به بهبود مستمر و اثربخش این سیستم ها می باشد .

====================================

دانلود آيين نامه ايمني در عمليات انتقال نيروي برق

====================================


نكات ايمني:


ده دليل براي پياده روي

آشنايي با ويروس ابولا


 

 

 

Copyright © FPMC |All rights reserved| Web: www.fpmc.co.ir E-mail: info@fmpc.co.ir