مانیتورینگ و آزمایشات پیشگیرانه

آزمایشگاه روغن :
این آزمایشگاه با بهره گیری از کادری مجرب ‌و تجهیزات و دستگاههای پیشرفته مطابق با آخرین استاندارد های بین المللی IP-DIN-BS-IEC-ASTM آزمایشات فیزیکی ،‌ شیمیایی و الکتریکی مورد نیاز روغن های عایق و روغن های روانکار را انجام می دهد .
از جمله فعالیتهای شرکت تعمیرات نیروی برق فارس در آزمایشگاه روغن، میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
آزمایش روغن های صنعتی و روغن ترانسفورماتور بر اساس استاندارهای بین المللی
(IP-DIN-BS-IEC-ASTM )
تست ولتاژ شکست الکتریکی Break down voltage
تست اسیدیته : (Neutralization Value )
تست رطوبت: (water Content )
تست تعیین ویسکوزیته سیال (Kinematic viscosity )
تست نقطه اشتعال : (Flash Point )
تست نقطه ریزش : (Pour Point )
تست چگالی : (Density )
تست شاخص ویسکوزیته (Viscosity Index )
تست گاز کروماتوگرافی
تعیین کلاس روغن ترانسفورماتور

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مشتريان محترم آزمايشگاه لطفا فرم هاي زير را دانلود و تكميل نماييد و سپس به آدرس الكترونيكي شركت (info@fpmc.co.ir) ارسال نماييد.

فرم نظرسنجي از مشتريان آزمايشگاه

فرم ثبت و پيگيري نظرات و شكايات مشتريان آزمايشگاهترموویژن :
مانیتورینگ حرارتی به عنوان یکی از پیشرفته ترین روش های تعمیرات پیشگویانه در صنعت مطرح می باشد که شرکت تعمیرات نیروی برق فارس با استفاده از دوربین های پیشرفته عکسبرداری حرارتی خدمات مورد نیاز صنایع مختلف را تامین می نماید .
از جمله فعالیتهای شرکت تعمیرات نیروی برق فارس در زمینه عکسبرداری حرارتی، میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
عکس برداری حرارتی خطوط انتقال برق
عکس برداری حرارتی تجهیزات پستهای برق
ترموویژن تجهیزات داغ صنعتی
اندازه گیری حرارت از راه دور
تحلیل گزارشات ترموویژن

 

Copyright © FPMC |All rights reserved| Web: www.fpmc.co.ir E-mail: info@fmpc.co.ir