حضور شرکت تعمیرات نیروی برق فارس در نمایشگاه صنعت برق

نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق از تاریخ 27 الی 29 آذر ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان فارس با حضور 94 شرکت از سراسر کشور برگزار گردید و شرکت تعمیرات نیروی برق فارس نیز با هدف توسعه بازار و گسترش ارتباطات حرفه ای در این نمایشگاه حضور داشت. این نمایشگاه 4 روزه که مورد استقبال صنعتگران حوزه انرژی قرار گرفت در دو حوزه صنعت آب و برق در سالنهای سرو و حافظ بر پا شده بود و غرفه شرکت تعمیرات نیرو نیز با ارایه توانمندیها و خدمات خود مورد بازدید عموم بازدیدکنندگان ونیز مقامات و مسئولین استان در صنعت انرژی قرار گرفت.بازگشت به صفحه اخبار

Copyright © FPMC |All rights reserved| Web: www.fpmc.co.ir E-mail: info@fmpc.co.ir