شرکت تعمیرات نیروی برق فارس از سوی توانیر تقدیر شد

طی مراسمی در تاریخ 8/ 4/ 92 در محل سالن شهید هاشم پور برق منطقه ای فارس از شرکت تعمیرات نیروی برق فارس به عنوان شرکت برتر در زمینه سرویس و نگهداری شبکه انتقال و فوق توزیع سراسر کشور تقدیر به عمل آمد.

این مراسم ، با حضور دکتر علی پور و دکتر کریمی فر مدیر کل و رئیس دفتر فنی و نظارت انتقال شرکت توانیر ؛ مدیریت و معاونین برق منطقه ای فارس و نیز بخشی از مدیران و کارکنان شرکت تعمیرات نیروی برق فارس برگزار گردید و طی آن شرکت تعمیرات نیروی برق فارس در ارزیابی صورت گرفته سال 91 از میان شرکتهای سرویس و نگهداری سراسر کشور به همراه دو شرکت دیگر به عنوان شرکت برتر معرفی شد.
گفتنی است در خلال این مراسم دکتر علی پور طی سخنانی از اهمیت بالای سرویس و نگهداری در صنعت برق کشور یاد کرد و افزود شرکتهای سرویس و نگهداری باید برای پیشرفت بیشتر و افزایش بهره وری دارای برنامه های کوتاه و بلند مدت باشند و برای رسیدن به سود دهی بیشتر فرهنگ خصوصی را در سازمان خود تقویت کنند.
در ادامه نیز دکتر کریمی فر گزارشی از شاخصهای کمی و کیفی ارزیابی ارائه نمود و نحوه انجام ارزیابی سال 91 را تبیین کرد.
در پایان این مراسم نیز توسط شرکت توانیر لوح تقدیری به مهندس باقری مدیر عامل شرکت تعمیرات نیروی برق فارس اهدا شد.


بازگشت به صفحه اخبار

Copyright © FPMC |All rights reserved| Web: www.fpmc.co.ir E-mail: info@fmpc.co.ir