تمدید گواهینامه های مدیریت کیفیت شرکت تعمیرات نیروی برق فارس.

ممیزی مراقبتی نوبت اول سیستم مدیریت کیفیت شرکت تعمیرات نیروی برق فارس در تاریخ 12 الی 14 شهریور 92 توسط شرکت توف نورد ایران صورت گرفت.
این ممیزی شامل موضوعات مدیریت کیفیت (ایزو 9001 : 2008) سیستم مدیریت محیط زیست (ایزو 14001:2004) و سیستم مدیریت بهداشت حرفه ای و ایمنی بود و به گزارش ارزیابان شرکت توف نورد در مراسم اختتامیه که در محل سالن کنفرانس شرکت تعمیرات نیرو مورخ 14 / 6/ 92 برگزار گردید شرکت تعمیرات نیرو ضمن کسب فرصت‌های بهبود و نداشتن موارد عدم انطباق موفق به تمدید گواهینامه خود گرديد.


.

بازگشت به صفحه اخبار

Copyright © FPMC |All rights reserved| Web: www.fpmc.co.ir E-mail: info@fmpc.co.ir