تقدير از شركت تعميرات نيروي برق فارس بابت نقش تاثيرگذار در كسب عنوان بهره برداري برتر كشور

در پی کسب عنوان بهره برداری برتر بین شرکت های برق منطقه ای در ارزیابی سال 92 ، آقای مهندس مشفقیان مدیریت عامل شرکت برق منطقه ای فارس از نقش مدیریت و کارکنان شرکت تعمیرات نیروی برق فارس در این موفقیت قدردانی نمودند. به همین منظور لوح تقدیری توسط ایشان به آقای مهندس باقری مدیر عامل شرکت اهداء گردید .

هم چنین آقای مهندس خالقی معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای فارس نیز در نامه ای جداگانه از همراهی موثر همکاران تلاشگر شرکت در کسب عنوان بهره برداری برتر در ارزیابی مذکور تقدیر نمودند.
بازگشت به صفحه اخبار

Copyright © FPMC |All rights reserved| Web: www.fpmc.co.ir E-mail: info@fmpc.co.ir